CV

Ålder: f 1947

Civilstånd: Gift med Eva sedan 1980. Två vuxna barn, f 1979 och 1980

Anställningar och uppdrag

2014-03-24 - Pic-Agency, fotograf

2013-04-01 - STQM Management, seniorkonsult

2012 - 2013 Egen företagare, Gejo konsult och Gejo foto

2012-09-24 - 2013-01-07 Tf förbundschef, Svenska Orienteringsförbundet.

2012-02-15 - 06-15 Socialstyrelsen

Utredare inom ett regeringsuppdrag om våld mot barn och behov av ett nationellt kunskapscentrum.

2006-09-15 – 2011-12-31, Socialdepartementet

Särskild utredare, Utredningen om vanvård i den sociala barnavården, S 2006:05. Publicerat: SOU 2009:99, Vanvård i social barnavård under 1900-talet, SOU 2011:61, Vanvård i social barnavård - slutrapport.

2006 Socialstyrelsen

Utredare, regeringsuppdrag om övergrepp och kränkningar i den sociala barnavården 1950-1980. Utredare, kartläggning av romska barns omhändertagande och hur de placeras för vård.

2004-2006 Socialdepartementet

Särskild utredare, Utredningen om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer. (SOU 2005:88) 

Ämnessakkunnig, organiserade bl.a. konferenser om en nationell plan för äldreomsorgens utveckling.

2003-2004 Statens institutionsstyrelse

Särskild utredare, SiS organisation och struktur.

2001- 2003  Socialstyrelsen och Sundsvalls kommun

Socialstyrelsen: Projektledare, inom ramen för Nationellt stöd till kunskapsutveckling inom socialtjänsten, delprojektet om utbildning och forskning kring socialtjänstens ledarskap. Slutrapport: ”För en kunskapsbaserad socialtjänst. Redovisning av ett regeringsuppdrag åren 2001-2003.”

Sundsvalls kommun: Projektledare och utredare. Utredningar och utvärderingar på uppdrag av kommunstyrelsen, bl.a.: Sundsvall – en 24-timmarskommun, ny organisation för arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning och integrationsfrågor, översyn av kommunens organisation för miljö, samhällsbyggnad och fastigheter.

2000 Socialstyrelsen

Projektchef och huvudsekreterare, regeringsuppdraget att utforma ett program för nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. (SoS rapport 2000:12)

1991 – 2000 Sundsvalls kommun

Socialdirektör

1990 – 1991 Socialstyrelsen, Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet

Huvudsekreterare för tre utredningar, Privat och offentligt i vården – en analys av utvecklingen under 1980 talet inom barn-, ungdoms- och missbrukarvård. (SoS rapport 1991:27)

Förskola för alla barn 1991 – Hur blir det? (SOU 1990:80)

Skola-skolbarnsomsorg, en helhet. (SOU 1991:54)

1982-1990 Socialstyrelsen

Byråchef, byrån för barn och familjefrågor.

1979 – 1982 Botkyrka kommun

Distriktschef  för socialtjänsten i Tumba och Tullinge.

1977 – 1979 Jokkmokks kommun

Socialchef

1975 – 1977 Landsorganisationens skola Brunnsvik

Lärare och utredare åt Landsorganisationen

1972 – 1975 Jokkmokks kommun

Socialchef

Före 1972

Jag arbetade av och till under hela studietiden, mentalsjukhus, socialbyrå, sommarlägerverksamhet mm.

 Uppdrag etc.

1973-1975 Norrbottens TBV-distrikt, lärare i social metodik

1985-1991, Statens Nämnd för Internationella Adoptionsfrågor, NIA, vice ordförande.

1982-1989, Sameskolstyrelsen, ledamot

1983-1989, Arbetsgruppen för utvecklingsarbete vid fritidsgårdar, Socialdepartementet, ledamot.

1986-1989, Delegationen för social forskning, DSF, ledamot kommittén för barn-, ungdoms- och familjeforskning.

1986-1991, Allmänna Barnhuset, direktionsledamot

1987-1992, Sätra Bruk AB, styrelseledamot

1987-1990, 1987 års underhållsbidragskommitté, expert

1991-1992, Kommittén för översyn av statens insatser inom barn- och ungdomsområdet, expert.

1990-1995, Socialstyrelsens statistikråd, ledamot

1996-1998, Barnpsykiatrikommittén, expert, (SOU 1998:31)

1998-1999, Socialtjänstutredningen, expert, (SOU 1999:97)

1997 ca – 2000, Mid Sweden Information AB, styrelseledamot (IT utvecklingsbolag för Sundsvallsregionen)

1998-2003, Statens Institutionsstyrelse, (SIS) ledamot

1992-2001, ledamot av Föreningen Sveriges Socialchefers (FSS) styrelse.

1997-2001, Ordförande i FSS,

2002–2005 Programstyrelsen för ITHS (IT inom hälso- och sjukvården, gemensamt organ för KK-stiftelsen och Vårdalstiftelsen för att utveckla IT i vården)

2007 - 2010 Delegationen för romska frågor (Ju 2006:10), ledamot

 Publicerat

Förutom de skrifter, SOU mm som nämns ovan under respektive uppdrag har jag medverkat med egna artiklar i antologin ”Perspektiv på kunskapsutveckling inom socialtjänsten”, Socialstyrelsen 2003, med artikeln ”Ledarskap i socialt arbete” och i antologin ”Empiri, Evidens, Empati – Nordiska röster om kunskapsutveckling i socialt arbete”, 2005, utgiven av Nopus, Nordiska utbildningsprogrammet för utveckling av social service. Där heter artikeln ”Kunskapsutveckling gäller även organisation och ledarskap.”

Ideella uppdrag

Ett axplock ur olika föreningsuppdrag 

1977-1979, ledamot och sekreterare i Jokkmokks SK:s styrelse. 

1985-1990, ordförande i Tullinge SK, elit- och breddklubb i orientering.  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

© Göran Johansson 2013