Hammarby sjöstad, Saltsjö kvarn och runt Svindersviken© Göran Johansson 2015