Konsultuppdrag

Som konsult har jag arbetat med frågor om; säkerhet för barn i samhällsvård, utbildningsinsatser, organisationsöversyner, utredningar och analyser inom främst kommunala och statliga organisationer, men också chefsvikariat. Jag har också haft uppdrag som rådgivare åt organisationer och individer som vill använda min erfarenhet.

© Göran Johansson 2015